หน้าแรก คณะครูและบุคลากร ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์...โรงเรียนอนุบาลปากท่อค่ะ...

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร


นางอรวรรณ แดงประดับ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวทิฆัมพร พูลทัศน์
นางสาวอัญชลี ศรีรุ่งเรือง
นางทิพย์วรรณ สามเรืองศรี
นางสาวสุทธิณี สาลาสิน
นางสุมทอง ประเสริฐจิตร์
นางโชติกา ทิวาภรณ์
นางณัฐกฤตา ฮวบขำ
นางทิพวรรณ ม่วงพิมพ์
นางอำไพ น้อยพรม
นางสาวคนึง กะนีจิตร
นางสาวชนิตา พลายแก้ว
นางสาวณหทัย ใจดี
นายพิสิทธิ์ แสนกล้า
นายยุทธพิชัย เที่ยงตรง
นางสาวจิราวรรณ มั่นจันทร์
นางสาวสุพัตรา วิลัย
นางสาวประภัสสร ประเสริฐจิตร์
ลิงค์ที่น่าสนใจ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

เปิดเว็บไซต์ : 29/07/2020
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด : 15/07/2022
สถิติผู้เข้าชม : 1788 ราย
page view : 2067